συρόμενα ξύλινα κουφώματα SYLOR

Summer residence in Naxos island

Location: Oskelos, Naxos island
Year: 2019
Architectural design: GFRA Architecture
Photographs: Panagiotis Voumvakis

The two independent summer residences are located in the area of Oskelos on the island of Naxos. SYLOR’s wooden windows, that frame the spectacular views to the west and the island of Paros, are made in Italy, and e-coated in a dark grey colour. The project includes sliding and pocket-sliding wooden doors, tilt-turn wooden windows and wooden entry doors.

ξύλινα κουφώματα συρόμενα στη Νάξο
συρόμενα ξύλινα κουφώματα SYLOR