Συρόμενα Comfort

Αποτελεί την πιο κομψή πρόταση της ALUMIL και προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε τύπους και σχέδια. Στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνεται ο ειδικά σχεδιασμένος ταμπλάς με γραμμώσεις, ο οποίος τονίζει τη γραμμικότητα του φύλλου και η κλειδαριά ενός ή πολλαπλών σημείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάθος οδηγού: 92 mm
Βάθος φύλλου: 38 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 111,8 mm
Βάρος φύλλου: 120 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 26 mm
Πάχος διατομών: έως 1,5
Uf: από 6,76

Αποτελεί την εξέλιξη της σειράς M9000 στην πιο ελαφριά και καμπύλη έκδοσή της. Προσφέρει τη βασική στεγάνωση και ηχομόνωση, αλλά και πολλαπλές τυπολογίες και σχέδια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάθος οδηγού: 72,1 mm
Βάθος φύλλου: 32 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 85,5 mm
Βάρος φύλλου: 75 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 20 mm
Πάχος διατομών: έως 1,5
Uf: από 6,41