Τεχνικές Πληροφορίες

Δείτε αναλυτικά τις διαφορετικές τεχνοτροπίες επεξεργασίας και τα διαθέσιμα μεγέθη των πατωμάτων και ενημερωθείτε για τις πιστοποιήσεις και τη σωστή συντήρηση του προϊόντος.