Παιδικός σταθμός στο Ολυμπιακό χωριό

Πελάτης: Ολυμπιακό Χωριό
Τοποθεσία: Θρακομακεδόνες, Αττική
Έτος: 2005

Το παρόν έργο στο Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους παιδικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Στα μεγάλα ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί συνθέσεις παραθύρων στο χρώμα του ξύλου, ενώ επιβλητικό στοιχείο αποτελεί η σύνθεση της κεντρικής εισόδου (φωτογραφία αριστερά).