Νέα ιστοσελίδα για συντηρήσεις ξύλινων κουφωμάτων

Τώρα μπορείτε να επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα αποκλειστικά για συντηρήσεις ξύλινων κουφωμάτων!
Η SYLOR – Wooden Solutions είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ολοκληρωμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης παλαιών κουφωμάτων γερμανικού τύπου, με προδιαγραφές και εξοπλισμό εργοστασίου παραγωγής.

Continue reading