Οδηγός αγοράς ξύλινων κουφωμάτων

Η αγορά των κουφωμάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην ανακαίνιση ή την κατασκευή της κατοικίας σας, και αυτό επειδή αποτελεί μια μακροπρόθεσμη λύση, από την οποία εξαρτάται σημαντικά η αξία του κτηρίου, η ποιότητα κατοίκησης και η άνεση στο εσωτερικό.

Το ξύλο αποτελεί διαχρονικά σταθερή αξία ως πρώτη ύλη στην κατασκευή κουφωμάτων για κατοικίες όλων των τύπων. Για αρκετά χρόνια, εσφαλμένες αντιλήψεις για το υψηλό κόστος τους, καθώς και η ανάγκη περιοδικής συντήρησής τους, περιόρισε αρκετά τη χρήση του, με αντίστοιχη αύξηση αλουμινίου και πλαστικού. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, νέες μέθοδοι κατασκευής, υλικά για τη συντήρηση και την περιποίηση του και πιστοποιημένοι έλεγχοι για την ποιότητα του, τα έχουν επαναφέρει δυναμικά στην αγορά, τόσο σε παραδοσιακές, όσο και σε σύγχρονες κατοικίες.

Πώς να επιλέξετε τα ξύλινα παράθυρά σας

Ακόμα και όταν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε αγορά ξύλινων κουφωμάτων, η εξειδίκευση του αντικειμένου και η περιορισμένη πληροφόρηση σε συνδυασμό με την πληθώρα κατασκευαστών και εταιρειών εμπορείας, ορισμένες φορές δυσχαιρένουν την επιλογή ξύλινων κουφωμάτων. Παρόλο που η αγορά ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες ποιότητας με τους οποίους μπορείτε να συγκρίνετε προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές και να έχετε καλύτερη εικόνα όσον αφορά στη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η εταιρεία μας, με εμπείρια στην κατάσκευη ξύλινων κουφωμάτων για περίπου 30 χρόνια, σας προτείνει μια σειρά από κριτήρια, που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση των ξύλινων κουφωμάτων που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς.

Ξυλεία

Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά στην ξυλεία των κουφωμάτων, αλλά δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε κλίμα. Το πεύκο, ένα από τα πιο διαδεδομένα ξύλα παγκοσμίως στην κατασκευή κουφωμάτων, είναι καταλληλότερο για ψυχρά κλίματα. Στα θερμά κλίματα έχει διαπιστωθεί ότι συμπεριφέρονται καλύτερα ξύλα που προέρχονται από νότιες χώρες, πχ. στη Νότια Ασία ή την Αφρική, όπως meranti ή iroko. Φροντίστε να ενημερωθείτε επαρκώς για τις επιλογές ξυλείας σε κάθε προμηθευτή, πιθανές αντενδείξεις ανάλογα με την τοποθεσία της οικοδομής, καθώς και εγγυήσεις για κάθε τύπο ξύλου.

Βαφή

Στη βαφή των κουφωμάτων παίζουν ρόλο τόσο η ποιότητα των πρώτων υλών όσο και ο τρόπος βαφής. Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι βαφής κουφωμάτων: ηλεκτροστατικά και με πιστόλι.

  • Ηλεκτροστατική βαφή

    Η ηλεκτροστατική βαφή πραγματοποιείται σε ειδικούς θαλάμους, όπου εισέρχονται τα κουφώματα και ψεκάζονται. Σε αυτή τη μέθοδο βαφής, το χρώμα φορτίζεται με ηλεκτρικό φορτίο με αποτέλεσμα να έλκεται από το γειωμένο αντικείμενο που είναι φορτισμένο με αντίθετο φορτίο. Η ηλεκτροστατική βαφή εγγυάται άριστη πρόσφυση βαφής και ομοιόμορφη κατανομή ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες επιφάνειες του ξύλου.

  • Η βαφή με πιστόλι (air-flow) είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος, που ακόμα χρησιμοποιείται κατά κόρον στις περισσότερες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις σύγχρονες κατασκευές πραγματοποιούνται σχετικές μετρήσεις της ποσότητας και της κατανομής της βαφής στο ξύλο, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας αυξάνει το περιθώριο λάθους σε μεγάλο βαθμό.

Η ποιότητα των πρώτων υλών βαφής καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα και τη διάρκεια του στο χρόνο. Προτιμάτε πιστοποιημένες βαφές, φιλικές προς το περιβάλλον και ελέγξτε το χρόνο και τους όρους εγγύησης.

Πιστοποιητικά ποιότητας

Τα πιστοποιητικά είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να κατανοήσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός κουφώματος. Ευρωπαϊκά πρότυπα κατατάσσουν τα κουφώματα σε κατηγορίες με βάση ελέγχους σε ειδικά αναγνωρισμένα εργαστήρια που μετρούν τις επιδόσεις τους στην αεροπερατότητα, την υδατοστεγανότητα και την αντοχή σε ανεμοπιέσεις.

  • Αεροπερατότητα

Η αεροπερατότητα αναφέρεται στην ποσότητα αέρα που διαπερνά ένα παράθυρο ή πόρτα στην κλειστή του θέση. Η εργαστηριακή δοκιμή αεροπερατότητας βασίζεται στην ποιότητα του συστήματος στεγανοποίησης, και κατασκευής ώστε να εγγυάται ότι όλα τα ανοιγόμενα μέρη κλείνουν μαζί και πλήρως και εμποδίζουν τη ροή του αέρα κατά το πλέον δυνατό.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την αεροπερατότητα στα παράθυρα και στις πόρτες είναι EN 12207. Οι κλάσεις για το πρότυπο EN 12207 κυμαίνονται από την κατηγορία 0 (η χαμηλότερη) στην κλάση 4 (η υψηλότερη). Η κλάση 4 υποδεικνύει ότι το παράθυρο ή το σύστημα πόρτας έχει δοκιμαστεί κάτω από πιέσεις μέχρι 600 Pa.

  • Υδατοστεγανότητα

Η υδατοστεγανότητα των παραθύρων αναφέρεται στην ιδιότητα τους να αντιστέκονται στη διήθηση νερού. Η υδατοστεγανότητα των παραθύρων καθορίζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο UN-EN-1027.

Η κατάταξη των παραθύρων ανάλογα με την υδατοστεγανότητα τους μετράται με το επίπεδο πίεσης, κατά το οποίο συμβαίνει η πρώτη εισαγωγή νερών. Η κλίμακα κατάταξης περιλαμβάνει 9 βαθμίδες, από 1Α (μικρότερη υδατοστεγανότητα) έως 9Α (μεγαλύτερη υδατοστεγανότητα), με το ανώτερο επίπεδο να ανταποκρίνεται σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης υπό πίεση 600 Pa. Ορισμένα κουφώματα ξεπερνούν και τη μέγιστη βαθμίδα, έχοντας τη δυνατότητα να παραμείνουν στεγανά ακόμα και σε συνθήκες τυφώνα.

  • Αντοχή σε ανεμοπιέσεις

Η αντοχή σε ανεμοπιέσεις αναφέρεται στη δομική αντοχή του παραθύρου. Είναι η ικανότητα του παραθύρου, που υπόκειται σε ισχυρές πιέσεις, όπως αυτή που προκαλείται από τον άνεμο, να διατηρεί τις ιδιότητες του και να αντέχει σε πιθανές παραμορφώσεις. Η αντοχή σε ανεμοπιέσεις ελέγχεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12211.

Το παράθυρο ταξινομείται σε κατηγορίες ανάλογα με την ένταση της πίεσης του ανέμου που ασκείται και του ποσοστού αλλοίωσης της μετωπικής όψης (από Α1 έως C5, όπου C5 η καλύτερη επίδοση σε ανεμοπιέσεις).

Θερμική άνεση

Η θερμική διαπερατότητα των υαλοστασίων, γνωστή και ως τιμή Uw, είναι το ποσοστό μεταφοράς θερμότητας (σε Watt) που συμβαίνει στο παράθυρο, προς τη διαφορά θερμοκρασίας στο σύνολο του, και εκφράζεται σε W/m²K.

Η τιμή U χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θερμομονωτική ικανότητα παραθύρων και κρυστάλλων. Όσο η τιμή U μειώνεται, αυξάνεται η θερμομόνωση. Επομένως, χαμηλότερος συντελεστής, μικρότερο κόστος για τη θέρμανση ή την ψύξη των χώρων.

Ακουστική άνεση

Η ακουστική μόνωση των ξύλινων παραθύρων καθορίζεται από τις προδιαγραφές και τα ηχομονωτικά λάστιχα του προφίλ υαλοστασίου, και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον υαλοπίνακα που φέρει. Εάν μένετε σε περιοχή που επιβαρύνεται από ακουστική όχληση, για παράδειγμα σε βιομηχανική ζώνη ή κοντά σε αεροδρόμιο, προτιμήστε υαλοπίνακες με ακουστική μεμβράνη και παχύτερο προφίλ υαλοστασίου, για βελτιωμένη προστασία από τους θορύβους.

Εγγύηση

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των κουφωμάτων, αποτελεί η δυνατότητα σέρβις. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης και προτιμήστε εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να σας εξυπηρετήσουν μετά την αγορά των προϊόντων σας, σε περιπτώσεις φθοράς, βλάβης ή κακής λειτουργίας.