Τοποθέτηση

Τόσο η επιμέτρηση όσο και η τοποθέτηση των ξύλινων κουφωμάτων αλλά και των υπόλοιπων προϊόντων μας στο χώρο σας γίνεται αποκλειστικά από τους μόνιμους εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Το προσωπικό μας, με τη μακρά παρουσία μας στο χώρο, διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό να εκτελέσει κάθε απαραίτητη εργασία.